Sojusz Lewicy Demokratycznej

Struktura regionalna - powiat: żyrardowski

Sojusz Lewicy Demokrtycznej w Powiecie Żyrardowskim

Przewodnicząca Rady Powiatu Żyrardowskiego - Jadwiga Michalska
Sekretarz Rady Powiatu Żyrardowskiego - Teresa Ordak
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego - Krzysztof Waśkowski
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego - Ryszard Drewa
Skarbnik Powiatu Żyrardowskiego - Małgorzata Linowska
Członek Zarządu - Urszula Szundryk
Członek Zarządu - Krzysztof Kuliniec
Stali Goście :  
Grażyna Olszewska,
Wiesław Rożniatowski


Rada Powiatu Żyrardowskiego:

1. Jadwiga Michalska - przewodnicząca
2. Teresa Ordak - sekretarz
3.Krzysztof Waśkowski - wiceprzewodniczący
4. Ryszard Drewa - wiceprzewodniczący
5. Małgorzata Linowska - skarbnik
6. Urszula Szundryk
7. Grażyna Olszewska
8. Ewa Bukowska
9.Hanna Lipińska
10 Andrzej Olszewski
11.Janusz Markowski
12.Benedykt Suchecki
13.Andrzej Puchała
14.Wiesław Rożniatowski
15.Krzysztof Kuliniec
Stali goście:
Krystyna Słowik
Henryka Bohonos
Piotr Michalak
Józef Dziubiński
Tadeusz Sułek


Komisja Rewizyjna Powiatu Żyrardowskiego:

Krystyna Słowik - Przewodnicząca
Piotr Cieślak - członek
Kazimierz Choiński- członek